https://nplink.net/37esgh1o

Každý den jsou vlasové folikuly vystaveny těmto faktorům, a proto se nemohou správně vyvíjet. Každý ze stonků potřebuje konec konců tři fáze: anagen, když se vytvářejí nové vlasové buňky, telogen, tj. klidový stav, a katagen (odumírání). Všechny nepravidelnosti ve fungování těla a různé vnější podněty narušují přirozený cyklus života vlasů, což přispívá ke zvýšené ztrátě a růstu slabých a tenkých stonků.

Illustration for article titled Folisin obsahuje složky, které:
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter