ฉันดึงดูดเงินได้ราวกับเป็นแม่เหล็ก ฉันได้เงินเดือนละ 30,000 บาท และนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น

สั่งซื้อ Heart Sutra Ring

ฉันเกิดและโตมาในหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ตอนอายุ 6 ขวบ ครอบครัวของฉันก็ย้ายมาอยู่ที่พัทยาเพราะพ่อของฉันคิดว่า ที่นี่น่าจะมีโอกาสในการทำงานเงินได้มากกว่า แต่พ่อของฉันกลับคิดผิดมหันต์ พอฉันอายุ 14 ฉันก็ต้องเริ่มทำงานหาเงินช่วยครอบครัว

Advertisement

สั่งซื้อ Heart Sutra Ring

Illustration for article titled ฉันดึงดูดเงินได้ราวกับเป็นแม่เหล็ก ฉันได้เงินเดือนละ 30,000 บาท และนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น

Share This Story

Get our newsletter