Тайната на здравето на тибетските монаси е разкрита!

ПОРЪЧАЙTIBETTEA ACTIVE JOINT

Остеохондрозата /osteon – кост и chondros – хрущял/ обединява в себе си група заболявания, които засягат ставния хрущял и нормално протичащото костно формиране в различни части на тялото. Болестта засяга предимно деца и юноши в активен растеж.

Advertisement
Illustration for article titled Тайната на здравето на тибетските монаси е разкрита!

Share This Story

Get our newsletter